Menu


En podcast med Kristina Sandberg och Sven Teglund

Avsnitt 18: Middagsbjudningen

Kvinnor har länge presterat högre inom utbildningsväsendet, får högre betyg och når högre utbildningsnivå. Nu börjar detta även synas på chefspositioner, där allt fler kvinnor rekryteras till toppjobben. Hur påverkar denna dynamik mötesrummen? Ser vi en förskjutning av makten?

Åter till hemmet och hushållsgörat inför att bjuda på middag. Det är hög status att lägga mycket tid på matlagning med genuina och dyra råvaror, och här frodas en (manlig) nördighet. Vad hände med den snabblagade färdigmaten?

Kristina föreslår att det är bättre att bara bjuda på lunch, då är det mindre krav med allt. Men hur mycket städar hon ändå inför en enkel lunch?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Avsnitt 17: Kvinnors känslomässiga arbete

Nytt år, och nu börjar den tredje säsongen av Hemmafru! Kristina och Sven inleder med att diskutera kvinnors arbete i hemmet. Hur mycket arbetstid rör det sig om, och vad kan man tala om för kostnader på detta arbete?

Vem går och tänker på hur veckans matplanering ser ut, eller kompletterar matlistor eller andra inköp till hushållet? Saker som snurrar i huvudet under stor del av dygnet. Det finns också tydliga kopplingar mellan det känslomässiga arbetet i hemmet och en roll i samhället där kvinnor förväntas – och lär sig – känna in andra människors behov. Detta är en form av underordning.

Slutligen: hur ska man vika ett lakan utan att det blir knöligt, och varför har Sven undvikit denna kunskap ända tills han blev pensionär?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru
Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Avsnitt 16: Cancern

Det är säsongens sista avsnitt. Sven och Kristina avslutar säsongen med att prata om egna erfarenheter av att ha varit allvarligt sjuka. I Siris dagbok nämns aldrig sjukdomar och diagnoser med namn, och människor dör inte, utan ”slutar”. Sven och Kristina väljer därför, i Siris anda, att prata om C-ordet. Sven diagnostiserades 2009, och Kristina diagnostiserades kort efter att hennes pappa gått bort, och tvingades hantera sin egen sjukdom parallellt med faderns bortgång.

Sjukdom kan ibland kan vara lite svårt att prata om. Bland vänner och bekanta, men även hos läkaren. Varför händer det att man hos läkaren döljer hur man egentligen mår? Skammen över sjukdomen kan ta sig olika uttryck.

Vid allvarlig sjukdom påverkas ens relation till nuet. Går det att leva i nuet? Och vad blir viktigt att föra vidare till barn och kommande generationer?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Avsnitt 15: Arvet

Kristina och Sven talar om arv och svårigheten med att sörja genom materiella ting. De saker som lämnas kvar till efterlevande familj blir bärare av olösta konflikter och starka kärleksband, och kan väcka allt från starka minnen till arvstvister. Kristina har nyligen tömt sitt föräldrahem, och att behöva släppa huset med dess innehåll är en stor sorg. Men vad innebär det att försöka bevara minnen, hus och ting?

De har också läst den uppmärksammade romanen “Arv och miljö” av Vigdis Hjort, som kretsar just kring en komplicerad arvstvist i en familj.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Avsnitt 14: Empatin

Livet är för vissa en dans med kraftig oro. När som helst kan en olycka ske, och det gäller att vara redo. Vad får det för konsekvenser för barnen och för en själv? I detta avsnitt berättar Sven om sin riskfyllda ungdomstid som en av fyra söner i områdets mest olycksdrabbade familj. Utanför hemmet fanns benbrott, alkohol, mopeder och olyckor, och hemma fanns en orolig moder som försökte skydda barnen. Hur uppstod denna dynamik?

Kristina och Sven övergår till ett samtal om empati och hypokondri. Hur fungerar olika sorters empati? Omsorg blir ofta ett avancerat spel mellan människor, och det är ofta svårt att möta andra som mår dåligt, särskilt om man är en känslig person. Då uppstår ett växelspel mellan en själv och den andre, och detta kan bli särskilt besvärligt mellan vuxna barn och dess gamla föräldrar.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Avsnitt 13: Misslyckandet

Att ägna sig åt konstnärligt skapande innebär att leva i nära relation med misslyckandet. Det ligger många misslyckanden, kanske åratal, innan något tar form som duger. Konstnären och författaren är nybörjare hela tiden framför dessa tomma vita ark. Sedan kan det dessutom vara påfrestande för psyket att släppa ifrån sig saker ut i det offentliga, särskilt i dagens samhälle där mycket är orienterat kring snabba åsikter.

Tidsandan har stor betydelse vilken möjlighet du har att verka som konstnär och författare, och det finns många epoker där vissa typer av konst inte passar, för att sedan hamna rätt i tiden. Men detta råder ingen på, vilket kanske förstärker den vaga känslan av ständigt misslyckande. Är det därför Sven har börjat med en ny meditationsandning?

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Avsnitt 12: Alkoholen

Sven och Kristina talar om alkoholen som livslösning. Majs make Thomas misslyckas i karriären och alkoholismen växer sig allt kraftigare under årens lopp. På ett vis kanske alkoholen gör att skulden för det personliga misslyckandet minskar. Vem kan helt och hållet klandra någon som blivit tagen av spriten?

Eller så fungerar beroendet tvärtom, att missbruket kommer först. Och sedan hittar personen orsaker och tillfällen i livet då det går åt pipan, som bereder plats för missbruk.

Inom traditionellt psykologiskt tänkande brukade man peka på att orsaken till missbruk låg hos mamman, medan fäderna ofta kom undan. Det finns ingen vitbok över psykologins skuldbeläggande av mammor under 1960-80-talen.

Som ofta i Hemmafru går samtalet vidare in på sockret, bakverken, och här blir kopplingen att alkoholen ju egentligen består av socker. Hur används socker på behandlingshem, och vilka är knepen för att baka de bästa vetebullarna egentligen?

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Avsnitt 11: Hederskulturen

Kristina och Sven har läst Moa Martinsons Betty-serie, som har likheter med såväl Maj-trilogin som Ferrante-serien. Dessa delvis självbiografiska romaner om den unga torparhustrun Betty, speglar hur livet kunde gestalta sig för en fattig kvinna i början av 1900-talet – generationen före Siri och Maj.

Betty är 17 år när hon blir ofrivilligt gravid och tvingas flytta in i ett torp, med barnets far, broder och deras gamla pappa. Maken och brodern arbetar på annat håll, och de pengar de tjänar har de ofta supit upp innan de kommer hem. Betty lämnas långa perioder att försörja sig själv och barnen, samt att ta hand om farfar. Men hon är uppfinningsrik och lyckas ändå klara sig på olika sätt, bland annat att genom att utfordra skogsarbetare som bor och arbetar i närheten under vintern.

Betty försöker fly undan den svåra verkligheten genom att läsa romaner, och hon lever mycket i fantasin. I bokserien beskrivs hur alla lever i en sträng hederskultur, med hård bevakning av moralen. Barn utom äktenskapet betraktas som en stor skam, samtidigt som våld och övergrepp inom äktenskapet är mer regel än undantag. I denna pressade tillvaro lever Betty sitt liv, och hon försöker på alla sätt hantera dagen, överleva och ta hand om sina barn.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Avsnitt 10: Tidsandan

Vi påverkas kraftigt av tidens ideologier, det som kallas för tidsandan. Många har frågat Kristina om dagens hemmafru, vem är hon och hur lever hon idag? Svaret på detta är lite dubbelt, för dåtidens hemmafruar levde i enlighet med tidens ideal, vilket gjorde dem till dåtidens moderna människor. På ett vis kan man hävda att “dagens hemmafru” är den moderna kvinnan, som lever enligt normen idag. Kanske en karriärist som tränar och lever ett liv fyllt av resor och konsumtion.

När man studerar olika tidsandor så skönjer man ofta en brytning mellan generationerna, där föräldrar och deras barn lever under olika ideal. Det uppstår strider om hur vi ska leva. Nu går vi mot en ny brytpunkt i och med klimatkrisen, där det kommer visa sig att de ideal som varit rådande de senaste decennierna är på väg att förändras. Men hela tiden är tidsanda också en fråga om makt, vem som anses vara agendasättande och vem vars röst får komma till tals.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Avsnitt 9: Avslutningen

Hemmafru är tillbaka med en ny säsong. Kristina och Sven möts för första gången på ett år och samtalet landar direkt i en diskussion kring avslut. Avslut inom livets faser, efter en förälders bortgång då man kan behöva tömma ett föräldrahem, eller vid mindre projekt som att städa sitt hem.

Att vara människa innebär att man måste hantera avslutet som livsvillkor, vilket inte är enkelt alla gånger. Och var ska man placera sin sorg över det avslutade? Går det att komma undan sorgen? Även den som ägnar sig åt konstnärligt skapande och författande måste hantera avslut hela tiden – är det därför konstnärer har så svårt att leva i ett bekymmerslöst nu?

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:

www.patreon.com/hemmafru
Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing