Menu


En podcast med Kristina Sandberg och Sven Teglund

Avsnitt 12: Alkoholen

Sven och Kristina talar om alkoholen som livslösning. Majs make Thomas misslyckas i karriären och alkoholismen växer sig allt kraftigare under årens lopp. På ett vis kanske alkoholen gör att skulden för det personliga misslyckandet minskar. Vem kan helt och hållet klandra någon som blivit tagen av spriten?

Eller så fungerar beroendet tvärtom, att missbruket kommer först. Och sedan hittar personen orsaker och tillfällen i livet då det går åt pipan, som bereder plats för missbruk.

Inom traditionellt psykologiskt tänkande brukade man peka på att orsaken till missbruk låg hos mamman, medan fäderna ofta kom undan. Det finns ingen vitbok över psykologins skuldbeläggande av mammor under 1960-80-talen.

Som ofta i Hemmafru går samtalet vidare in på sockret, bakverken, och här blir kopplingen att alkoholen ju egentligen består av socker. Hur används socker på behandlingshem, och vilka är knepen för att baka de bästa vetebullarna egentligen?

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Avsnitt 11: Hederskulturen

Kristina och Sven har läst Moa Martinsons Betty-serie, som har likheter med såväl Maj-trilogin som Ferrante-serien. Dessa delvis självbiografiska romaner om den unga torparhustrun Betty, speglar hur livet kunde gestalta sig för en fattig kvinna i början av 1900-talet – generationen före Siri och Maj.

Betty är 17 år när hon blir ofrivilligt gravid och tvingas flytta in i ett torp, med barnets far, broder och deras gamla pappa. Maken och brodern arbetar på annat håll, och de pengar de tjänar har de ofta supit upp innan de kommer hem. Betty lämnas långa perioder att försörja sig själv och barnen, samt att ta hand om farfar. Men hon är uppfinningsrik och lyckas ändå klara sig på olika sätt, bland annat att genom att utfordra skogsarbetare som bor och arbetar i närheten under vintern.

Betty försöker fly undan den svåra verkligheten genom att läsa romaner, och hon lever mycket i fantasin. I bokserien beskrivs hur alla lever i en sträng hederskultur, med hård bevakning av moralen. Barn utom äktenskapet betraktas som en stor skam, samtidigt som våld och övergrepp inom äktenskapet är mer regel än undantag. I denna pressade tillvaro lever Betty sitt liv, och hon försöker på alla sätt hantera dagen, överleva och ta hand om sina barn.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Avsnitt 10: Tidsandan

Vi påverkas kraftigt av tidens ideologier, det som kallas för tidsandan. Många har frågat Kristina om dagens hemmafru, vem är hon och hur lever hon idag? Svaret på detta är lite dubbelt, för dåtidens hemmafruar levde i enlighet med tidens ideal, vilket gjorde dem till dåtidens moderna människor. På ett vis kan man hävda att “dagens hemmafru” är den moderna kvinnan, som lever enligt normen idag. Kanske en karriärist som tränar och lever ett liv fyllt av resor och konsumtion.

När man studerar olika tidsandor så skönjer man ofta en brytning mellan generationerna, där föräldrar och deras barn lever under olika ideal. Det uppstår strider om hur vi ska leva. Nu går vi mot en ny brytpunkt i och med klimatkrisen, där det kommer visa sig att de ideal som varit rådande de senaste decennierna är på väg att förändras. Men hela tiden är tidsanda också en fråga om makt, vem som anses vara agendasättande och vem vars röst får komma till tals.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Avsnitt 9: Avslutningen

Hemmafru är tillbaka med en ny säsong. Kristina och Sven möts för första gången på ett år och samtalet landar direkt i en diskussion kring avslut. Avslut inom livets faser, efter en förälders bortgång då man kan behöva tömma ett föräldrahem, eller vid mindre projekt som att städa sitt hem.

Att vara människa innebär att man måste hantera avslutet som livsvillkor, vilket inte är enkelt alla gånger. Och var ska man placera sin sorg över det avslutade? Går det att komma undan sorgen? Även den som ägnar sig åt konstnärligt skapande och författande måste hantera avslut hela tiden – är det därför konstnärer har så svårt att leva i ett bekymmerslöst nu?

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:

www.patreon.com/hemmafru
Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Avsnitt 8: Barnen

Tidsanda och ideologi blir extra synlig när det kommer till synen på barnen och barnuppfostran. I detta fält kan trender och konventioner förändras snabbt. Kristina, som är psykolog, och Sven, som är socionom, diskuterar i detta avsnitt förhållningssätt till barn över tid. Hur såg barnuppfostringsidealen ut under hemmafrutiden, och hur har de förändrats? Här tecknas en rörelse från tomma hot och svart pedagogik till anknytningsteori och KBT.

Detta är det sista avsnittet av Hemmafru för säsongen. Vi vill gärna göra en till säsong av podden, det finns många ämnen kvar att diskutera. Om du som lyssnar också vill höra fler avsnitt med Kristina och Sven är vi tacksamma ifall du stöttar med ett bidrag så att vi kan finansiera en ny säsong!

Du stöttar podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:

www.patreon.com/hemmafru
Swish-nummer: 123 559 71 33

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Avsnitt 7: Oron

Kristina och Sven reflekterar över oron och dess uttryck. Siri och Maj påminner om varann när det rör den ständigt malande oron. De var beredda på katastrof och levde därför med många inbillade problem, vilket är utmattande. Men i de fall då det blev allvarligt läge på riktigt, så var de också redo och uppträdde rådigt.

Vi får också höra ett inspelat telefonsamtal mellan Sven och Siri, då hon bodde på servicehemmet för drygt tio år sedan. Det är ett samtal som följer ett givet mönster – de talar om vädret, maten, dagboken och ensamheten.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Avsnitt 6: Religionen

Det är så mycket man måste förvägra sig i livet, konstaterar Kristina Sandberg i dagens avsnitt. Varken Siri eller Maj tillät sig själva sjunga. Sven och Kristina pratar om religion och förhållandet till Jesus och församlingen. Hur stor plats tog tron i Siris och Majs liv? Och vilken plats kunde Siri inta i församlingen?

Under denna epok och för dessa hemmafruar fanns det en stark konflikt mellan önskan att bli sedd och skammen att bli sedd. Kvinnor som tog stor plats i ett blandat sällskap, sågs med skepsis. Därför är det en stor sak när Maj sjunger på sin 90-årsdag: “Vill ni se en stjärna, så se på mig”.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Avsnitt 5: Konsten

Kristina och Sven delar med sig av sina tankar och ambitioner med sina konstnärskap. Båda ägnar sig åt att uppmärksamma och utforska något ur det lilla livet för att sedan visa hur detta genomsyrar hela vårt samhälle. Sven målar av sin mor Siri Johanssons virkade dukar på akvarell och Kristina som skrivit trilogin om Maj. Men hur gick det till när de började måla och skriva?

Kristina läser ett avsnitt då Maj blir medbjuden på en bokcirkel. Scenen är en beskrivning av kulturell maktutövning, med en påföljande känsla av underlägsenhet. Det är en brännande fråga: Hur förhåller sig konstnärligt utövande och intresse till klass och makt?

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru
Swish-nummer: 123 559 71 33

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Det går också bra att stötta podden genom att Swisha valfritt belopp till Teg Publishing.

Swisha till 123 559 71 33 och skriv ”Hemmafru” som meddelande.

Avsnitt 4: Ensamheten

När Siri Johansson make dör börjar hon att skriva dagbok, en sida om dagen ända fram tills att hon får en stroke och går bort vid 91 års ålder. I boken får vi följa en tillvaro av existentiell ensamhet, som aldrig tycks gå att råda bot på. Majs ständiga ängslan för döden präglar hennes sinne, och många läsare brukar undra om hon aldrig är lycklig.

Men hur hänger lycka ihop med ensamhet? Kristina och Sven fördjupar sig i ensamheten och människors psykologiska “capacity to be alone”. Ensamhet kan både ses som något hotfullt men också eftersträvansvärt och fridfullt. Hur kan man relatera ensamhet till litteratur och fiktion? Klasstillhörigheten spelar in i människors förhållningssätt till världen, och hur påverkar det känslan av ensamhet?

Tack alla ni som stöttar podden via Patreon eller swish!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Avsnitt 3: Sjukdomen

I början av 1900-talet var barnadödligheten hög och de flesta familjer förlorade flera barn i sjukdomar. Siri Johansson förlorade sin fyraåriga dotter Inger efter ett hastigt sjukdomsförlopp, utan att de egentligen förstod vad som hade hänt. Det var en tragedi för familjen, och skuldfrågan präglade hela livet därefter. Vad hade orsakat dödsfallet? Var det smutsigt vatten i ledningarna, eller hade flickan rentav druckit för mycket julmust?

I dagens avsnitt pratar Kristina och Sven även om synen på överheten. Hur förhåller sig jantelagen i relation till folkhemmet, arbetarrörelsen och bondesamhället?

Tack alla ni som stöttar podden via Patreon eller Swish!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing

Avsnitt 2: Hygienen

Kvällen mot julafton avslutade hemmafrun Siri Johansson storstädningen med att tömma köket och fernissa korkmattan så att rummet skulle skina blankt på julaftonsmorgonen. Städningen var för henne en uppgift som gav stolthet. Hon kände njutning när det var rent, men det var också en stark plikt.

Folkhemsprojektet utgick från renhet. Genom välfärdssatsningar och ny kunskap om hygien, baciller och städning skulle landets befolkning lyftas från lorten och hållas frisk. Det fanns goda ambitioner, men ibland kunde samhällets vilja att förbättra gå så långt att den blev en maktutövning mot människor.

I dagens avsnitt diskuterar Kristina och Sven klass, njutning och plikt i förhållande till städning. Att aldrig få släppa taget utan att känna hur smutsen kröp sig närmare. Disken, dammet. Hur påverkade dessa ideal hemmafruarna Maj och Siri, och hur lever de kvar idag?

Tack alla ni som stöttar podden via Patreon eller Swish!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjett: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.