Menu


En podcast med Kristina Sandberg och Sven Teglund

Avsnitt 4: Ensamheten

När Siri Johansson make dör börjar hon att skriva dagbok, en sida om dagen ända fram tills att hon får en stroke och går bort vid 91 års ålder. I boken får vi följa en tillvaro av existentiell ensamhet, som aldrig tycks gå att råda bot på. Majs ständiga ängslan för döden präglar hennes sinne, och många läsare brukar undra om hon aldrig är lycklig.

Men hur hänger lycka ihop med ensamhet? Kristina och Sven fördjupar sig i ensamheten och människors psykologiska “capacity to be alone”. Ensamhet kan både ses som något hotfullt men också eftersträvansvärt och fridfullt. Hur kan man relatera ensamhet till litteratur och fiktion? Klasstillhörigheten spelar in i människors förhållningssätt till världen, och hur påverkar det känslan av ensamhet?

Tack alla ni som stöttar podden via Patreon eller swish!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund
Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg)
Presentatör: Ann Petrén
Hemmafru är en produktion av Teg Publishing