Menu


En podcast med Kristina Sandberg och Sven Teglund

Avsnitt 24: Att försöka

I säsongens avslutande avsnitt talar Kristina och Sven om att försöka. Att skriva är att undersöka något och man vet sällan var det ska sluta. Hur ska man hantera känslan av att misslyckas?

Kristina ägnade stora delar av förra sommaren åt att skriva ett tal då hon skulle ta emot Selma Lagerlöfs litteraturpris. Det blev många versioner, ett ständigt prövande av nya infallsvinklar, och i en oundviklig relation till tidigare pristagares tal. Samtidigt var det sommarlov, med matplanering och semesterplaner med familjen.

Sven berättar om de heta diskussioner som fanns vid köksbordet i hemmet i ett socialt spel med olika argument som vände hit och dit. Ett slags seminarium vid arbetarnas köksbord. Detta prövande av åsikter har Sven tagit med sig i livet.

Det finns en mytbildning om den sköra och utsatta konstnären. Kulturmannens tal om sin egna skörhet är inte alltid så trovärdig. Vad innebär kroppslig och själslig skörhet och att vara utsatt på riktigt?

Tack alla som lyssnar! Hela säsongen av Hemmafru spelades in i slutet av januari, innan utbrottet av Coronaviruset.

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 24: Att försöka
/

Avsnitt 23: Skamkompassen

Nuförtiden talas det mycket om kränkning, skam och hat. Men vad innebär det att vara kränkt? Och hur kan man förstå  kränkningars koppling till makten i samhället, misogyni och patriarkala mönster?

Det pågår ständigt rörelser, förskjutningar och omförhandlingar kring vilka beteenden som anses skamligt. Ord får nya laddningar och konnotationer över tid, och detta påverkar hur vi ser på oss själva och varandra.

Och så har statusen för tanten ökat i vår tid. Men hur går det för gubben?

Hela säsongen av Hemmafru spelades in i slutet av januari, innan utbrottet av Coronaviruset.

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

 

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 23: Skamkompassen
/

Avsnitt 22: Husbyggnationer

Sven har hälsat på Kristina i deras egnahemshus från 1938. Huset är trångt vilket föranleder ett avsnitt om husbyggen. Kristina behöver bygga om i huset för att bereda mer plats för familjen. Vad innebär det att renovera huset idag?

Gemensamma byggprojekt innehåller mycket psykologi och relationer. Byggångest, drömmar och relationsgnissel gör att byggprojekt ibland kan ta lång tid. Och hur kopplas byggprojekt till osynligt hushållsarbete? Vem är det som lagar mat till de som bygger?

Hela säsongen av Hemmafru spelades in i slutet av januari, innan utbrottet av Coronaviruset.

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

 

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 22: Husbyggnationer
/

Avsnitt 21: Hälsoråden

Det finns många hälsoråd att förhålla sig till. Hela tiden uppstår nya rön som visar på samband mellan kost och hälsa, men som ibland står i motsats till andra råd. Medicinsk expertis undviker ofta fältet med nutrition, vilket skapar ett stort utrymme för att diverse teorier ska spira på nätet. Sven och Kristina går igenom vilka råd de följer, och hur de tänker kring dem. Varför åldras människors kroppar? Är det direkt farligt eller nyttigt med gröna grönsaker? Dricker du fortfarande mjölk?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

Hela säsongen av Hemmafru spelades in i slutet av januari, innan utbrottet av Coronaviruset.

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 21: Hälsoråden
/

Avsnitt 20: Barn, teorier och ideal

I alla tider har det funnits olika sätt att förbereda barnen på livets allvar. För bara någon generation sedan ansågs det viktigt att barn skulle lära sig att hålla tillbaka sina känslor, i varje fall efter en viss ålder. Idag råder ett motsatt ideal: det är viktigt att bejaka sina känslor, men kanske skapar det nya problem i form av sämre psykisk mående. Normerna har förändrats men det är likafullt så att dagens föräldrar måste förhålla sig – och gärna följa – tidens rådande ideal. Har ni gjort rätt med anknytningen? Hur länge ska barnen sova i samma sovrum som föräldern? Lär er lågaffektivt bemötande!

I alla tider har vi varit tvärsäkra på vad som är rätt sätt att uppfostra barn, men mycket har visat sig vara fel i efterhand Så vad är det som säger att vi gör rätt idag?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

*

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 20: Barn, teorier och ideal
/

Avsnitt 19: Jeanne sköter ett hem

Kristina och Sven har sett en feministisk filmklassiker från 1975. Filmen heter “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” och i den får man följa en ensamstående mor i Bryssel. Hennes dagliga rutiner med hushållsarbete. Den ingående skildringen av uppgifterna i hushållet väcker tankar. Ett stressigt sätt att torka av bordet, eller hantera disken. Och sedan middag i tystnad med sonen.

Jeanne prostituerar sig dagligen för en kund för att få pengar. Hur kan man analysera hennes prostitution i filmen?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:

www.patreon.com/hemmafru
Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

 

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 19: Jeanne sköter ett hem
/

Avsnitt 18: Middagsbjudningen

Kvinnor har länge presterat högre inom utbildningsväsendet, får högre betyg och når högre utbildningsnivå. Nu börjar detta även synas på chefspositioner, där allt fler kvinnor rekryteras till toppjobben. Hur påverkar denna dynamik mötesrummen? Ser vi en förskjutning av makten?

Åter till hemmet och hushållsgörat inför att bjuda på middag. Det är hög status att lägga mycket tid på matlagning med genuina och dyra råvaror, och här frodas en (manlig) nördighet. Vad hände med den snabblagade färdigmaten?

Kristina föreslår att det är bättre att bara bjuda på lunch, då är det mindre krav med allt. Men hur mycket städar hon ändå inför en enkel lunch?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 18: Middagsbjudningen
/

Avsnitt 17: Kvinnors känslomässiga arbete

Nytt år, och nu börjar den tredje säsongen av Hemmafru! Kristina och Sven inleder med att diskutera kvinnors arbete i hemmet. Hur mycket arbetstid rör det sig om, och vad kan man tala om för kostnader på detta arbete?

Vem går och tänker på hur veckans matplanering ser ut, eller kompletterar matlistor eller andra inköp till hushållet? Saker som snurrar i huvudet under stor del av dygnet. Det finns också tydliga kopplingar mellan det känslomässiga arbetet i hemmet och en roll i samhället där kvinnor förväntas – och lär sig – känna in andra människors behov. Detta är en form av underordning.

Slutligen: hur ska man vika ett lakan utan att det blir knöligt, och varför har Sven undvikit denna kunskap ända tills han blev pensionär?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru
Swish-nummer: 123 559 71 33
(skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 17: Kvinnors känslomässiga arbete
/

Avsnitt 16: Cancern

Det är säsongens sista avsnitt. Sven och Kristina avslutar säsongen med att prata om egna erfarenheter av att ha varit allvarligt sjuka. I Siris dagbok nämns aldrig sjukdomar och diagnoser med namn, och människor dör inte, utan ”slutar”. Sven och Kristina väljer därför, i Siris anda, att prata om C-ordet. Sven diagnostiserades 2009, och Kristina diagnostiserades kort efter att hennes pappa gått bort, och tvingades hantera sin egen sjukdom parallellt med faderns bortgång.

Sjukdom kan ibland kan vara lite svårt att prata om. Bland vänner och bekanta, men även hos läkaren. Varför händer det att man hos läkaren döljer hur man egentligen mår? Skammen över sjukdomen kan ta sig olika uttryck.

Vid allvarlig sjukdom påverkas ens relation till nuet. Går det att leva i nuet? Och vad blir viktigt att föra vidare till barn och kommande generationer?

Tack alla lyssnare där ute som följer och kommenterar podden!

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 16: Cancern
/

Avsnitt 15: Arvet

Kristina och Sven talar om arv och svårigheten med att sörja genom materiella ting. De saker som lämnas kvar till efterlevande familj blir bärare av olösta konflikter och starka kärleksband, och kan väcka allt från starka minnen till arvstvister. Kristina har nyligen tömt sitt föräldrahem, och att behöva släppa huset med dess innehåll är en stor sorg. Men vad innebär det att försöka bevara minnen, hus och ting?

De har också läst den uppmärksammade romanen “Arv och miljö” av Vigdis Hjort, som kretsar just kring en komplicerad arvstvist i en familj.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 15: Arvet
/

Avsnitt 14: Empatin

Livet är för vissa en dans med kraftig oro. När som helst kan en olycka ske, och det gäller att vara redo. Vad får det för konsekvenser för barnen och för en själv? I detta avsnitt berättar Sven om sin riskfyllda ungdomstid som en av fyra söner i områdets mest olycksdrabbade familj. Utanför hemmet fanns benbrott, alkohol, mopeder och olyckor, och hemma fanns en orolig moder som försökte skydda barnen. Hur uppstod denna dynamik?

Kristina och Sven övergår till ett samtal om empati och hypokondri. Hur fungerar olika sorters empati? Omsorg blir ofta ett avancerat spel mellan människor, och det är ofta svårt att möta andra som mår dåligt, särskilt om man är en känslig person. Då uppstår ett växelspel mellan en själv och den andre, och detta kan bli särskilt besvärligt mellan vuxna barn och dess gamla föräldrar.

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 14: Empatin
/

Avsnitt 13: Misslyckandet

Att ägna sig åt konstnärligt skapande innebär att leva i nära relation med misslyckandet. Det ligger många misslyckanden, kanske åratal, innan något tar form som duger. Konstnären och författaren är nybörjare hela tiden framför dessa tomma vita ark. Sedan kan det dessutom vara påfrestande för psyket att släppa ifrån sig saker ut i det offentliga, särskilt i dagens samhälle där mycket är orienterat kring snabba åsikter.

Tidsandan har stor betydelse vilken möjlighet du har att verka som konstnär och författare, och det finns många epoker där vissa typer av konst inte passar, för att sedan hamna rätt i tiden. Men detta råder ingen på, vilket kanske förstärker den vaga känslan av ständigt misslyckande. Är det därför Sven har börjat med en ny meditationsandning?

* * *

Du som lyssnar kan stötta podden genom att ge ett valfritt belopp via Patreon eller Swish:
www.patreon.com/hemmafru

Swish-nummer: 123 559 71 33 (skriv ”Hemmafru” som meddelande)

Tack alla ni som stöttar podden!

Av och med: Kristina Sandberg och Sven Teglund. Presentatör: Ann Petrén. Vinjettmusik: Jonas Teglund (basklarinett av Nils Berg). Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.

Hemmafru
Hemmafru
Avsnitt 13: Misslyckandet
/