Sedan ungdomsåren har Erik Holmstedt fotograferat Malmbergets samhällsomvandling. Med sin kamera har han följt decenniers rivningar och omflyttningar som befolkningen har fått acceptera som en följd av gruvverksamheten.

Han har ofta i sina bilder sökt sig till miljöer för att skildra moderniseringens framfart. Det är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer förändrats och hur nya landskap uppstår. Människans arbete ger upphov till välstånd i samhället, men nödgas också till försakelser. Det är en intressant problematik med tydliga bildmässiga avtryck i natur och bebyggelse som Erik Holmstedt visar i sina bilder.

Betraktelser / Transitions är  ett samlingsverk över hans fotografiska livsprojekt i Norrbotten – att skildra traktens långsamma och snabba förändringar i relation till tidens och industrialismens gång, ett kretslopp av förödelse, ödeläggelse och framtidstro.