Lina Ekdahl undersöker hur mycket vi kan fyllas utan att gå miste om allt. Vem hamnar i centrum, vem har makten och hur mycket information får plats i ett såll. 

Ekdahls tonträff är unik. Det raka och mångbottnade språket känns igen från hennes tidigare böcker. Du är inte full du är fylld är hennes åttonde diktsamling.

Boken belönandes med Gerard Bonniers Lyrikpris 2023 med motiveringen: 

”Utan att någonsin överge den magiska lättfärdigheten med vilken språket silas mellan fingrarna spänner Lina Ekdahl ljusbågen mellan det förväntade och det oåterkalleliga, och vågar låta den brinna tills skrattet och sorgen brister ut.”