”Berättelsen om den stora gröna omställningen är vacker, men den scen där pjäsen spelas är bräckligare än på mycket länge. För det är vad vi bör se — en större berättelse om världen som utspelas i ett koncentrerat format i norra Sverige. Det är en berättelse som angår oss alla.”

– Sverker Sörlin, ur bokens förord

Under industrialiseringen antog Norrland bilden av ett “framtidsland”. Folk skulle flytta till den nya storindustriella provinsen, näringslivet skulle blomstra och rikedomarna spridas över Sverige. Det var inte första gången Norrland spelade denna roll och inte heller den sista.

Sedan Framtidslandet gavs ut år 1988 har den blivit något av en klassiker. I boken redogör Sverker Sörlin för visionerna och de skiftande intressena – ekonomiska, sociala, vetenskapliga och turistiska  – som omgärdade exploateringen av landets norra del. När blickarna åter vänds norrut med planer på en rekordstor utvinning av naturresurserna i det “Nya Gröna Norrland” blir ämnet högaktuellt igen. 

Denna utökade nyutgåva placerar boken i en samtida kontext med ett förord av journalisten Po Tidholm och ett nyskrivet efterord av Sverker Sörlin. 

Sverker Sörlin är historiker, flerfaldigt prisbelönt författare och en av Sveriges främsta röster inom klimat- och forskningsfrågor.