”Det bärande i såväl mardröm som önskedröm, det är väl dröm? Finns det liv innan döden? En bok till en sjuk vän, om vänskap fanns, i en hypokondrisk värld, om världen inte var så sjuk. Nu börjar slutet och nu tar det slut.”

– Mattias Alkberg

Privilegier, makt och självutplånande är centrala begrepp i den här diktsamlingen från Mattias Alkberg som följer upp Med rätt att dö (2020) och Tidiga Exploited (2021). Detta är den avslutande delen i en diktsvit med tredje boken på lika många år.

I dikterna utforskar Alkberg ångest, ensamhet och alienation, med sin särpräglat skarpa blick och unika stil.