Järnburen är ett tre timmar långt ljudreportage av Po Tidholm, med originalmusik av The Tallest Man On Earth.

Råvarubranschen är en sektor med en historia av brutala uppgångar och fall. Samtidigt finns det en utbredd övertygelse om att nya råvaruutvinningar är räddningen för en glesbygdskommun med minskande befolkning. Små kommuner får stå för stora investeringar men tjänar sällan i längden på etableringarna. Här ligger en gåta: Hur kommer det sig då att politiker och tjänstemän ändå – gång på gång – gör allt för att locka till sig nya prospektörer?

I dokumentären Järnburen har journalisten Po Tidholm tillsammans med fotografen Cameron Wittig gjort tre resor i nordvästra USA och en i Sverige för att undersöka hur den globala råvaruekonomin påverkar lokalsamhälle, mentalitet och människors livssitutation. I Järnburen talas det både engelska och svenska.

Cameron Wittig är en amerikansk fotograf, bland annat känd för sina porträtt av Bon Iver och andra musiker. Wittigs fotografier publiceras på Järnburens hemsida.

The Tallest Man On Earth har skrivit originalmusiken till Järnburen.

Nils Svennem Lundberg är radioproducent och är under sitt alias Nisj en av landets främsta hiphop-producenter. Svennem Lundberg står för ljudproduktionen av Järnburen.

Medverkande

I Järnburen har Po Tidholm intervjuat forskare, politiker, arbetare, arkitekter, musiker, journalister, tjänstemän och entreprenörer med flera.

David Harvey, professor i kulturgeografi, New York

Ralph Erskine, arkitekt

Åsa Allan, kommunchef Pajala

William Wetherholt, kulturgeograf på universitetet i Kansas

Scott Meske, föreståndare för Handelskammaren i Williston

Aaron Brown, journalist och författare i Hibbing, Minnesota

Jo Antonioli, ägare till Books and Books i Butte

John Berquist, folklorist Minnesota

Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi på Luleå tekniska universitet

Arne Müller, författare och journalist

Shawna and Errol, krigsveteraner och industriarbetare

David Väyrynen, poet, Gällivare

Holly Barcus, professor i kulturgeografi, Macalester College i Saint Paul

Johan Airijoki, rockmusiker och gruvarbetare

Carol Hepokoski, pastor i Rochester, Minnesota

Philip Anderson, professor på North Park University i Chicago

Margareta Grape, turistentreprenör

Stacie Smith, chefsdomare, Fort Peck

Larry Wetsit, skolchef, Fort Peck Community College

Anders Lindberg, informationschef LKAB

Mark Szulgit, arkitekt på White arkitekter

Gunnar Selberg, turistentreprenör och centerpolitiker