”Det har blivit tydligt både att frågan är mycket mer komplex än jag trott och att konsekvenserna av den territoriella orättvisan är långt större än någon anat. Vi har gått ifrån en övertygelse till en annan; från en gemensam tanke på att alla har rätt till service överallt till den andra ytterligheten, det vill säga att man får skylla sig själv om man bor på fel ställe. Det har tagit tid för mig att förstå vad som orsakat den här glidningen.”

– Po Tidholm

En långsam glidning, ett förflyttat fokus till staden, har lämnat de svenska landsbygderna politiskt övergivna.

Valet av Trump, Storbritanniens Brexit-omröstning och Le Pens framgångar synliggjorde en linje mellan stad och land. Och något oväntat så hamnade fokus på landsbygdsfrågan. 

Populistiska ledare valdes av landsbygdsbefolkningen som länge har känt sig bortglömd och inte kunnat delta i det stora liberala mångfaldsprojektet som politiken har förvandlats till.

Liknande mönster återfinns här; en växande misstro och oron över ett land som faller itu. 
Läget i landet är en rak och tankeväckande beskrivning av landsbygdernas kris. Journalisten Po Tidholm tecknar den svenska regionalpolitikens historia, fångar dagens utveckling och föreslår också en och annan lösning.