Stina Otterbergs Madonnan och Gycklaren är en inläst ljudessä om litteratur och ordkonst som tar avstamp i en medeltida berättelse om gycklaren som står på händer inför jungfru Maria. Berättelsen har tolkats på olika vis genom tiderna. I Otterbergs läsning blir den en kritik av hur samtiden alltmer betraktar litteratur ur ett nyttoperspektiv.

Genom att ställa frågan ”vad sker när vi läser?” fokuserar Otterberg i ljudessän dels på själva läsupplevelsen, men också på det ansvar vi har inför litteraturen. Essän blir ett inlägg för ordkonstens särart – och vikten av att den får finnas på sina egna villkor. Den måste inte vara nyttig eller mätbar. Räcker det inte med att den utgör skillnaden mellan civilisation och icke-civilisation?

Madonnan och Gycklaren samproduceras med Kultur i väst och finansieras genom stöd av Västra Götalandsregionen och Byggnads Kulturstipendium.