Materialvägensägen är en underhållande besvärjelse kring småsamhällen, naturresursutvinning och politisk retorik. 

Samhällsutvecklingen i förhållandet mellan stad och land är en situation full av orimligheter, övertramp och ren rappakalja. I denna värld dyker poeten David Vikgren ner och gör en språkvindlande skapelseakt. 

Med skärvor av kulturhistoria, gammaltestamentliga myter och mark-projekteringsplaner ämnar författaren öppna upp nya vägar.

Uttrycket ”materialvägen” kommer av de stigar som rallarna trampade upp under anläggandet av järnvägen genom Norrbotten och Lappland. Sammanhangen har dystra förtecken men det finns glimrande motsatser.

Boken belönades med Albert Bonniers Stipendium 2020.