Efter att de två första upplagorna av Po Tidholms Norrland sålde slut gavs den ut i en reviderad utgåva med över 100 sidor ny text. 

Den nya utgåvan innehåller nya texter om gruvnäringen, den svenska kolonialismen, om Sverigedemokraternas framfart i norra Sverige, mjölkböndernas kris, reportage om Jan Johansson och Kerstin Ekman, med mera.