I Rörd över detta orörda vita får vi följa ett diktjag som fastnat vid dubbelheten i mänskliga relationer. Vid första anblick står kommunikationssvårigheter i fokus, men snart skönjer vi en berättelse som spänner mellan hotande separation och vankelmodig återförening.