Med nekrologer från svenska dagstidningar som råmaterial skriver Isak Sundström fram en kollektiv röst utifrån anonyma levnadsteckningar.

Dikten är ett slags fiktivt dokumentärt arbete som visar på det omöjliga i att försöka sammanfatta människors hela liv på bara några korta rader.

Ofta beskrivs en duglig människa utifrån sina bedrifter och framgångar, med ett arbetsliv som präglats av en stor lojalitet med sitt företag. Eventuella motgångar har tacklats föredömligt mellan golfresor och familjeliv, samtidigt som personen alltid har ställt upp för andra.

Utan personnamn eller foton framträder här en annan bild, av en mer allmän och anonym död. Boken formar ett slags kollektivt minne av det enskilda livet.

Isak Sundström är konstnär, författare och musiker. Han är känd för sin musik under namnet I.B. Sundström, liksom för sitt arbete med band som Pascal, Weils och Skriet. Boken är Sundströms tredje bok.