Skator är namnet på Lina Högström som artist. 2012 släpptes Vita kalla på egen hand med stöd av Statens Kulturråd. Albumet blev snabbt en succé och det växte snart ur de egna händerna. 2013 återutgavs albumet av Teg Publishing.

Med en ambivalent relation till sitt Västerbotten berättar texterna om rotlöshet, utanförskap och gamla cementerade roller. Men samtidigt är nödvändigheten av och samhörigheten med de djupfrysta åkrarna och snötäckets förlåtande tyngd själva fonden, själva förutsättningen för allt. Vita Kalla är en desperat uppgörelse med hur allt kunde bli som det blev.