Fotografen Linda Maria Thompson är född i Mariefred, uppväxt och utbildad i USA och bosatt i Härnösand.

Som fotograf utforskar hon frågor kring förgänglighet och förändring på både ett personligt och ett politiskt plan. Hennes sammanvävda roller som både infödd och immigrant i Sverige, gestaltas i dialog med andra migranters livsöden.

Thompson är 2016 års Sune Jonsson-stipendiat, och har även blivit nominerad till TT:s stora fotopris 2015. Hon är också 2016 års fotograf hos nättidskriften Alba.