In place of memory är en fotobok av den svensk-amerikanska fotografen Linda Maria Thompson, som utforskar teman som migration, minne och nostalgi i Ådalen. Under flera år har Thompson följt människor i Ådalen, en plats där hon själv tillbringade somrarna som barn. 

Trots att Ådalen en gång var en välmående plats med tillverkningsindustrier och präglad av tillväxt, betraktas den nu ofta som en plats som är döende och på nedgång.

Men i Thompsons fotobok finns också en annan berättelse –  en berättelse om hundratals flyktingar som har bosatt sig i byarna och som i vissa fall har dubblerat befolkningen. Dessa människor för med sig hopp, drömmar och nya identiteter som omdanar den stora berättelsen om migration i Sverige. 

In place of memory fångar deras erfarenheter och belyser teman som migration och minne.