Ordet autentisk ligger i tiden. Antologin Jakten på det autentiska handlar om hur sanning skapas eller förloras när ett dokumentärt material bearbetas och presenteras i en konstnärlig process.

Boken är en syskonbok till Kärlek på svenska av Marit Kapla.

I antologin diskuterar elva författare autenticitet, samtalskonst, vardagsspråk, dokumentärskapandets praktik samt kärlekens särskilda uttryck och samtida villkor i fråga om sanningsanspråk.

Vad förenar jakten på det autentiska med jakten på kärleken?