Rekommendationer har Anders Teglund samarbetat med några av Sveriges mest intressanta solopianister för att skapa ett unikt album utifrån enkla regler. Varje pianist skrev en stämma för en hand, men för den andra handen än den Teglund använder. 

Pianisterna har fått en enkel uppgift: att skriva en stämma för en hand, men för den andra handen än den Teglund använde på låtarna från det föregående albumet Restriktioner

Resultatet blir en myriad av klanger och spelstilar med några av landets mest hänförande pianister. 

Övriga pianister på skivan är:

Anna von Hausswolff

Iiris Viljanen

Isabell Gustafsson-Ny

Klabbe Hörngren (Klabbes bank)

Maria Arnqvist (Siri Karlsson)

Martin Hederos

Matti Bye

Pontus Winnberg (Amason, Miike Snow)